செ.வெ எண் : 46 பறக்கும் படை,நிலைத்த கண்காணிப்பு குழு வாகனங்களில் GPS கருவி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு – 19.03.2019