மூடு

செ.வெ எண்:02 செயல்படாத நிலையில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளை மூடுவதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிக்கை சமர்பிக்க வேண்டும்_மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு_01/11/2019