மூடு

செ.வெ எண்:06_இராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு_06/05/2021