மூடு

செ.வெ எண்:07 நீட்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் அரசு மானிய உதவியில் பிளாஸ்டிக் கழிவிலிருந்து சுற்றுப்புறத்திற்கு உகந்த திட எரிபொருள் தயாரிக்கும் சிறு தொழில் நிறுவனம் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் நேரில் பார்வையிட்டார்_08/08/2020