மூடு

செ.வெ எண்:07_பொதுமக்களுக்கு தடையின்றி மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறதா என 3 அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் மாவட்ட ஆட்சியர் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்_04/01/2023