மூடு

செ.வெ எண்:11_முழு ஊரடங்கின் போது அரசு விதித்துள்ள கட்டுப்பாட்டு நெறிமுறைகளை முரையே செயல்படுத்திட வேண்டும் மாவட்டஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் அலுவலர்களுக்கு உத்தரவு_10/05/2021