மூடு

செ.வெ எண்:13 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை சட்டமன்ற தொகுதி வாரியாக பிரித்து ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான கணினி முறை ஒதுக்கீடு மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் தலைமையில் அனைத்துக் கட்சி பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் நடைபெற்றது_08/03/2021