மூடு

செ.வெ எண்:16_அகதிகள் மறுவாழ்வு மற்றும் தமிழகத்திற்கு வெளியே வாழும் தமிழர்கள் நல ஆணையரக இயக்குநர் அவர்கள் மண்டபம் இலங்கை அகதிகள் முகாம்களை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்_11/08/2021