மூடு

செ.வெ எண்:16_கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை முறையாக பின்பற்றாத கடைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களுக்கு சீல் வைக்கப்படும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் எச்சரிக்கை_06/01/2022