மூடு

செ.வெ எண்:16_1971 ஆம் ஆண்டு போரில் இந்திய தேசம் அடைந்த வெற்றியின் 50-வது ஆண்டு நினைவாக இராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு வந்தடைந்துள்ள “வெற்றி சுடர்”-க்கு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் மரியாதை_14/07/2021