மூடு

செ.வெ எண்:19 வேட்புமனு தாக்கலின் போது வேட்பாளர்கள் / அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் கடைபிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு கூட்டம் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது