மூடு

செ.வெ எண்:24_வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கத் திருத்தம் முகாம் நடைபெறவுள்ளது பொதுமக்கள் அனைவரும் பயன்படுதிக்கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்_17/11/2021