மூடு

செ.வெ எண்:25_இராமநாதபுரம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு ஆனந்தம் சில்க்ஸ் நிறுவனம் சார்பாக ஆக்சிஜன் செறிவூட்டும் கருவிகள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் முன்னிலையில் வழங்கப்பட்டது_26/05/2021