மூடு

செ.வெ எண்:25_சக்கரக்கோட்டை மற்றும் பட்டணம்காத்தான் ஊராட்சி பகுதிகளில் நடைபெற்ற காய்ச்சல் பரிசோதனை முகாம்களை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் நேரில் பார்வையிட்டார்_28/04/2021