மூடு

செ.வெ எண்:26_மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தாருக்கு முதலமைச்சர் நிவாரண நிதியிலிருந்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்_13/12/2021