மூடு

செ.வெ எண்:27_இராமநாதபுரம் பிரதம மந்திரி கிசான் விகாஸ் திட்டத்தின் கீழ் சுகாதாரத்துறையில் கோவிட்-19 தொடர்பாக வேலைவாய்ப்புடன் கூடிய பயிற்சியில் சேர விரும்புவோர் விண்ணப்பிக்கலாம் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்_27/05/2021