மூடு

செ.வெ எண்:27_தேர்தல் வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் அனைத்து கொரோனா தடுப்பு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளும் கட்டாயம் பின்பற்றப்படும் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் தகவல்_30/04/2021