மூடு

செ.வெ எண்:28_இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட விருப்பமுள்ள தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு அழைப்பு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்_27/05/2021