மூடு

செ.வெ எண்:29 மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொதுத்தேர்வு எழுத முடியாத தேர்வர்களுக்கு நடத்தப்பட்ட மறுதேர்வு நடவடிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்_27/07/2020