மூடு

செ.வெ எண்:31_நடமாடும் காய்கறி விற்பனை வாகனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அனுமதி சீட்டுக்களை 07.06.2021 வரை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் அறிவிப்பு_29/05/2021