மூடு

செ.வெ எண்:32 சீர்மரபினர் நல வாரியம்,நரிக்குறவர் நல வாரியம், உலமாக்கள் நல வாரிய உறுப்பினர்களுக்கு கொரோனா சிறப்பு உதவித் தொகை ரூ.1000/- வழங்கப்படுகிறது மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தகவல்_28/04/2020