மூடு

செ.வெ எண்:32_இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை சார்பாக நடைபெற்ற விழாவில் 702 பயனாளிகளுக்கு ரூ.46 இலட்சம் மதிப்பில் அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் வழங்கினார்_30/07/2021