மூடு

செ.வெ எண்:42_ தேர்தல் வாக்கு என்னும் மையத்தில் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து தேர்தல் பார்வையாளர் அவர்கள் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் முன்னிலையில் நேரில் ஆய்வு_20/03/2021