மூடு

209 – பரமக்குடி(தனி) வேட்பாளர் தேர்தல் செலவு விவரங்கள் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் – 2021

வ.எண் வேட்பாளர் பெயர் 26/03/2021 31/03/2021 04/04/2021 சுருக்கம்
1 வீ.கோவிந்தன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இணைப்பு E2
2 நி.சதன் பிரபாகர் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இணைப்பு E2
3 செல்வி.உ அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இணைப்பு E2
4 செ.முருகேசன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இணைப்பு E2
5 கருப்புராஜா.மு அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை சமர்ப்பிக்கவில்லை
6 சசிகலா.சா அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இணைப்பு E2
7 பார்த்தசாரதி.மா அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இணைப்பு E2
8 இராமபாண்டி.சி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இணைப்பு E2
9 மா.உதயகுமார் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை சமர்ப்பிக்கவில்லை
10 ரா.உதயகுமார் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இணைப்பு E2
11 ச.குமார் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இணைப்பு E2
12 ச.பாலமுருகன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை சமர்ப்பிக்கவில்லை
13 கு.முருகேசன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை சமர்ப்பிக்கவில்லை
14 வெ.ரவிசங்கர் அறிக்கை Statement அறிக்கை இணைப்பு E2
15 க.ராஜீவ்காந்தி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இணைப்பு E2