மூடு

வேட்பாளர் தேர்தல் செலவு விவரங்கள்

.

 

 

 

வ.எண் வேட்பாளர் பெயர் செலவு விவரங்கள்
04/04/2019 12/04/2019 16/04/2019 இணைப்பு – E2
1 நயினாா் நாகேந்திரன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
2 கா. பஞ்சாட்சரம் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
3 ஜி. கேசவ் யாதவ் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
4 கே. நவாஸ்கனி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
5 தி. புவனேஸ்வாி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
6 ப. லோகநாதன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
7 விஜய பாஸ்கா் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
8 அசன் அலி. அ அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
9 அல்லாபிச்சை அறிக்கை அறிக்கை Statement அறிக்கை
10 ஆனந்தராஜ். மா அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
11 செ. ஆனந்த் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
12 வ.து.ந. ஆனந்த். B.E., அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
13 நா. கதிரவன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
14 கருப்பசாமி. ந அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
15 பா. கிருஷ்ணராஜா அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
16 கா. குருந்தப்பன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
17 தேவ சித்தம். இ அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
18 பிரபாகரன். சு அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
19 ச. முகம்மது அலி ஜின்னா அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
20 ரஜனிகாந்த் அகமுடையாா் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
21 வ. விநாயகமூா்த்தி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
22 ஜவாஹீா் அலி. எச் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
23 ஜெயபாண்டியன். இரா அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை