மூடு

மாவட்ட ஆட்சியரகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

மாவட்ட ஆட்சியரகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் Mobile No தொலைபேசி எண் Fax No முகவரி
மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்ட ஆட்சியர் collrrmd[at]nic[dot]in 9444183000 04567-231220
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் dro[dot]tnrmd[at]nic[dot]in 9445000926 04567-230610
திட்ட இயக்குநர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை drarmd[at]gmail[dot]com 7373704225 04567-230630