மூடு

இராமநாதபுரம் மாவட்ட இளைஞர் நீதிக்குழுமத்திற்கு உதவியாளர் உடன் இணைந்த கணினி இயக்குபவர் பணியிடத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றிட இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்களிடமிருந்து மட்டும் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

இராமநாதபுரம் மாவட்ட இளைஞர் நீதிக்குழுமத்திற்கு உதவியாளர் உடன் இணைந்த கணினி இயக்குபவர் பணியிடத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றிட இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்களிடமிருந்து மட்டும் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
இராமநாதபுரம் மாவட்ட இளைஞர் நீதிக்குழுமத்திற்கு உதவியாளர் உடன் இணைந்த கணினி இயக்குபவர் பணியிடத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றிட இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்களிடமிருந்து மட்டும் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

இராமநாதபுரம் மாவட்ட இளைஞர் நீதிக்குழுமத்திற்கு உதவியாளர் உடன் இணைந்த கணினி இயக்குபவர் பணியிடத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றிட இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்களிடமிருந்து மட்டும் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

15/09/2021 29/09/2021 பார்க்க (1 MB)