மூடு

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கீழ்வைகை துணைப்படுகையில் 35 எண்கள் பண்ணைக்குட்டைகள் அமைக்க ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்படுகிறது

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கீழ்வைகை துணைப்படுகையில் 35 எண்கள் பண்ணைக்குட்டைகள் அமைக்க ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்படுகிறது
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கீழ்வைகை துணைப்படுகையில் 35 எண்கள் பண்ணைக்குட்டைகள் அமைக்க ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்படுகிறது

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கீழ்வைகை துணைப்படுகையில் பரமக்குடி, போகலூர், இராமநாதபுரம்,திருப்புல்லாணி, மண்டபம் ஒன்றியங்களில் 35 எண்கள் பண்ணைக்குட்டைகள் அமைக்க ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்படுகிறது

13/10/2022 31/10/2022 பார்க்க (365 KB)