மூடு

மன்னார் வளைகுடா மற்றும் பால்க் விரிகுடாவில் கடல் குப்பைகள் மற்றும் நுண் பிளாஸ்டிக்குகள் குவிப்பு மதிப்பீடு – 2023-24

மன்னார் வளைகுடா மற்றும் பால்க் விரிகுடாவில் கடல் குப்பைகள் மற்றும் நுண் பிளாஸ்டிக்குகள் குவிப்பு மதிப்பீடு – 2023-24
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மன்னார் வளைகுடா மற்றும் பால்க் விரிகுடாவில் கடல் குப்பைகள் மற்றும் நுண் பிளாஸ்டிக்குகள் குவிப்பு மதிப்பீடு – 2023-24

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சதுப்புநிலப் பகுதிகளில் உள்ள கடல் குப்பைகள் மற்றும் நுண் பிளாஸ்டிக்குகள் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் பால்க் விரிகுடாவில் உள்ள மெகா விலங்கினங்களில் நுண் பிளாஸ்டிக் குவிப்பு மதிப்பீடு – 2023-24

25/07/2023 08/08/2023 பார்க்க (916 KB)