மூடு

குருசடை தீவுக்கு அருகில் 500 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் பவளப்பாறை மறுசீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள ஒப்பந்த படிவங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

குருசடை தீவுக்கு அருகில் 500 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் பவளப்பாறை மறுசீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள ஒப்பந்த படிவங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
குருசடை தீவுக்கு அருகில் 500 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் பவளப்பாறை மறுசீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள ஒப்பந்த படிவங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

குருசடை தீவுக்கு அருகில் 500 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் பவளப்பாறை மறுசீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள ஒப்பந்த படிவங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

11/11/2019 26/11/2019 பார்க்க (119 KB)