மூடு

செயற்கை மாற்று நுட்பங்கள் மூலம் கடல் புல் படுக்கையை மீட்டமைத்தல் தொடர்பாக ஒப்பந்த படிவங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

செயற்கை மாற்று நுட்பங்கள் மூலம் கடல் புல் படுக்கையை மீட்டமைத்தல் தொடர்பாக ஒப்பந்த படிவங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
செயற்கை மாற்று நுட்பங்கள் மூலம் கடல் புல் படுக்கையை மீட்டமைத்தல் தொடர்பாக ஒப்பந்த படிவங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

செயற்கை மாற்று நுட்பங்கள் மூலம் கடல் புல் படுக்கையை மீட்டமைத்தல்

11/11/2019 26/11/2019 பார்க்க (405 KB)