மூடு

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கீழ்வைகை துணைப்படுகையில் 40 எண்கள் பண்ணைக்குட்டைகள் அமைக்க ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்படுகிறது

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கீழ்வைகை துணைப்படுகையில் 40 எண்கள் பண்ணைக்குட்டைகள் அமைக்க ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்படுகிறது
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கீழ்வைகை துணைப்படுகையில் 40 எண்கள் பண்ணைக்குட்டைகள் அமைக்க ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்படுகிறது

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கீழ்வைகை துணைப்படுகையில் நயினார்கோவில் ஒன்றியத்தில் 40 எண்கள் பண்ணைக்குட்டைகள் அமைக்க ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்படுகிறது.

13/10/2022 31/10/2022 பார்க்க (332 KB)