மூடு

விருப்பம் தெரிவித்தல் – மன்னார் வளைகுடா உயிர்க்கோள காப்பக அறக்கட்டளை சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா மேலாண்மைக்குழு / சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு குழு நிதியிலிருந்து டாடா மோட்டார்ஸின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட டீலரிடமிருந்து TATA PUNCH PURE பெட்ரோல் எரிபொருள் வாகனம் வாங்குதல் – தொடர்பாக

விருப்பம் தெரிவித்தல் – மன்னார் வளைகுடா உயிர்க்கோள காப்பக அறக்கட்டளை சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா மேலாண்மைக்குழு / சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு குழு நிதியிலிருந்து டாடா மோட்டார்ஸின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட டீலரிடமிருந்து TATA PUNCH PURE பெட்ரோல் எரிபொருள் வாகனம் வாங்குதல் – தொடர்பாக
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
விருப்பம் தெரிவித்தல் – மன்னார் வளைகுடா உயிர்க்கோள காப்பக அறக்கட்டளை சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா மேலாண்மைக்குழு / சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு குழு நிதியிலிருந்து டாடா மோட்டார்ஸின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட டீலரிடமிருந்து TATA PUNCH PURE பெட்ரோல் எரிபொருள் வாகனம் வாங்குதல் – தொடர்பாக

விருப்பம் தெரிவித்தல் – மன்னார் வளைகுடா உயிர்க்கோள காப்பக அறக்கட்டளை சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா மேலாண்மைக்குழு / சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு குழு நிதியிலிருந்து டாடா மோட்டார்ஸின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட டீலரிடமிருந்து TATA PUNCH PURE பெட்ரோல் எரிபொருள் வாகனம் வாங்குதல் – தொடர்பாக

16/09/2023 27/09/2023 பார்க்க (567 KB)