மூடு

வருவாய் நிர்வாக அமைப்பு

பெயர் மொத்த எண்ணிக்கை
வருவாய் கோட்டம் 2
வருவாய் வட்டம் 9
வருவாய் குறுவட்டம் 38
வருவாய் கிராமங்கள் 400

 

வருவாய் கோட்டங்கள் (2) :
வ.எண். வருவாய் கோட்டம்
1 இராமநாதபுரம்
2 பரமக்குடி

 

வருவாய் வட்டங்கள் (9) :
வ.எண். வருவாய் கோட்டம் வருவாய் வட்டம்
1 இராமநாதபுரம்
 1. இராமநாதபுரம்
 2. இராமேஸ்வரம்
 3. திருவாடனை
 4. கீழக்கரை
 5. இராஜசிங்கமங்கலம்
2 பரமக்குடி
 1. கடலாடி
 2. கமுதி
 3. முதுகுளத்தூர்
 4. பரமக்குடி

 

வருவாய் குறுவட்டங்கள் (38) :
வ.எண் வருவாய் கோட்டம் மொத்த வட்டம் மொத்த குறுவட்டம்
1 இராமநாதபுரம் 5 15
2 பரமக்குடி 4 23

 

வருவாய் குறுவட்டங்கள் பட்டியல் :
வருவாய் கோட்டம் மொத்த வட்டம் வருவாய் குறுவட்டம்
இராமநாதபுரம் இராமநாதபுரம்
 1. இராமநாதபுரம்
 2. தேவிபட்டினம்
 3. பெருங்குளம்
 4. மண்டபம்
இராமநாதபுரம் இராமேஸ்வரம்
 1. இராமேஸ்வரம்
இராமநாதபுரம் திருவாடனை
 1. மங்கலக்குடி
 2. புல்லூர்
 3. தொண்டி
 4. திருவாடனை
இராமநாதபுரம் கீழக்கரை
 1. திருஉத்திரகோசமங்கை
 2. கீழக்கரை
 3. திருப்புல்லாணி
இராமநாதபுரம் இராஜசிங்கமங்கலம்
 1. ஆனந்தூர்
 2. இராஜசிங்கமங்களம்
 3. சோழந்தூர்
பரமக்குடி கடலாடி
 1. எஸ்.தரைக்குடி
 2. சாயல்குடி
 3. அப்பனூர்
 4. கடலாடி
 5. மேலசெல்வனுார்
 6. சிக்கல்
பரமக்குடி கமுதி
 1. அபிராமம்
 2. கமுதி கிழக்கு
 3. கமுதி மேற்கு
 4. கோவிலாங்குளம்
 5. பெருநாளி
பரமக்குடி முதுகுளத்தூர்
 1. முதுகுளத்தூர் வடக்கு
 2. முதுகுளத்தூர் தெற்கு
 3. கீழத்தூவல்
 4. மேலகொடுமாளூர்
 5. காக்கூர்
 6. தேரிருவேலி
பரமக்குடி பரமக்குடி
 1. பார்த்திபனூர்
 2. பரமக்குடி
 3. மஞ்சூர்
 4. நயினார்கோவில்
 5. போகலூர்
 6. கிளியூர்

 

வருவாய் கிராமங்கள் (400) :
வ.எண். வருவாய் கோட்டம் வருவாய் வட்டம் வருவாய் கிராம எண்ணிக்கை
1 இராமநாதபுரம் இராமநாதபுரம் 43     (PDF 117 KB)
2 இராமநாதபுரம் இராமேஸ்வரம் 2     (PDF 113 KB)
3 இராமநாதபுரம் திருவாடனை 61   (PDF 78 KB)
4 இராமநாதபுரம் கீழக்கரை 26     (PDF 114 KB)
5 இராமநாதபுரம் இராஜசிங்கமங்கலம் 39   (PDF 65 KB)
6 பரமக்குடி கடலாடி 43     (PDF 119 KB)
7 பரமக்குடி கமுதி 49     (PDF 120 KB)
8 பரமக்குடி முதுகுளத்தூர் 46     (PDF 120 KB)
9 பரமக்குடி பரமக்குடி 91     (PDF 92 KB)