மூடு

வளர்ச்சித்துறை நிர்வாக அமைப்பு

பெயர் மொத்தம்
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 11
கிராம ஊராட்சிகள் 429

 

ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் (11) :
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியம்
1 மண்டபம்
2 இராமநாதபுரம்
3 இராஜசிங்கமங்கலம்
4 திருப்புல்லாணி
5 திருவாடனை
6 போகலூர்
7 கடலாடி
8 கமுதி
9 முதுகுளத்தூர்
10 நயினார் கோயில்
11 பரமக்குடி

 

கிராம ஊராட்சிகள் (429) :
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கை
1 மண்டபம் 28     (PDF 240 KB)
2 இராமநாதபுரம் 25     (PDF 240 KB)
3 இராஜசிங்கமங்கலம் 35     (PDF 243 KB)
4 திருப்புல்லாணி 33     (PDF 241 KB)
5 திருவாடனை 47     (PDF 254 KB)
6 போகலூர் 26     (PDF 243 KB)
7 கடலாடி 60     (PDF 259 KB)
8 கமுதி 53     (PDF 249 KB)
9 முதுகுளத்தூர் 46     (PDF 253 KB)
10 நயினார் கோயில் 37     (PDF 244 KB)
11 பரமக்குடி 39     (PDF 252 KB)