மூடு

பொது சேவை மையங்கள்

வட்டம் வாரியாக பொது சேவை மையங்கள்
வ.எண். வட்டத்தின் பெயர் ஆங்கிலம் தமிழ்
1 இராமநாதபுரம் (PDF 30 KB) (PDF 179 KB)
2 இராமேஸ்வரம் (PDF 26 KB) (PDF 80 KB)
3 திருவாடனை (PDF 28 KB) (PDF 181 KB)
4 கீழக்கரை (PDF 25 KB) (PDF 82 KB)
5 கடலாடி (PDF 32 KB) (PDF 213 KB)
6 கமுதி (PDF 30 KB) (PDF 210 KB)
7 முதுகுளத்தூர் (PDF 30 KB) (PDF 205 KB)
8 பரமக்குடி (PDF 34 KB) (PDF 266 KB)