எந்த பதவியில் யார்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

வடிகட்டு

மாவட்ட நிர்வாகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி
திரு. கொ. வீர ராகவ ராவ் இ.ஆ.பமாவட்ட ஆட்சியர்collrrmd[at]nic[dot]in04567-231220
திரு.ஓம் பிரகாஷ் மீனாமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்sprmd[at]tn[dot]nic[dot]in04567-231380
திருமதி.சி.முத்துமாரிமாவட்ட வருவாய் அலுவலர்dro[dot]tnrmd[at]nic[dot]in04567-230610
திருமதி.லீலா மாலினிதிட்ட இயக்குனர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை04567-230630