மூடு

தேர்தல்_ஊடக_வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
செ.வெ எண் : 41 உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் வாக்கு சாவடிகள் அமைத்திட வரைவு செய்யப்பட்டுள்ளது - 30.04.2019

செ.வெ எண் : 41 உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் வாக்கு சாவடிகள் அமைத்திட வரைவு செய்யப்பட்டுள்ளது – 30.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/04/2019

செ.வெ எண் : 41 உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் வாக்கு சாவடிகள் அமைத்திட வரைவு செய்யப்பட்டுள்ளது – 30.04.2019

மேலும் பல
செ.வெ எண் : 21 டாக்டர் ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் தேசிய நினைவகம் அருகே வாக்காளர் விழிப்புணர்வு மணல் சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்ட நிகழ்வு -12.04.2019

செ.வெ எண் : 21 டாக்டர் ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் தேசிய நினைவகம் அருகே வாக்காளர் விழிப்புணர்வு மணல் சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்ட நிகழ்வு – 12.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/04/2019

செ.வெ எண் : 21 டாக்டர் ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் தேசிய நினைவகம் அருகே வாக்காளர் விழிப்புணர்வு மணல் சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்ட நிகழ்வு – 12.04.2019

மேலும் பல
செ.வெ எண் : 18 பாம்பன் கடல் பாலத்தில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு மனித சங்கிலி -11.04.2019

செ.வெ எண் : 18 பாம்பன் கடல் பாலத்தில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு மனித சங்கிலி – 11.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/04/2019

செ.வெ எண் : 18 பாம்பன் கடல் பாலத்தில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு மனித சங்கிலி – 11.04.2019

மேலும் பல
செ.வெ எண் : 17 தேர்தல் வெப் கேமரா வாக்கு சாவடி மையங்கள் -10.04.2019

செ.வெ எண் : 17 தேர்தல் வெப் கேமரா வாக்கு சாவடி மையங்கள் – 10.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/04/2019

செ.வெ எண் : 17 தேர்தல் வெப் கேமரா வாக்கு சாவடி மையங்கள் – 10.04.2019

மேலும் பல
செ.வெ எண் : 15 தேர்தல் வாக்கு எண்ணும் மையம் ஆய்வு -08.04.2019

செ.வெ எண் : 15 தேர்தல் வாக்கு எண்ணும் மையம் ஆய்வு – 08.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/04/2019

செ.வெ எண் : 15 தேர்தல் வாக்கு எண்ணும் மையம் ஆய்வு – 08.04.2019

மேலும் பல
PR.NO : 08 ELECTION_SPECIAL OBSERVER_SVEEP ACTIVITY_POLLING STATION INSPECTION -06.04.2019

செ.வெ எண் : 08 சிறப்பு தேர்தல் பார்வையாளர் முன்னிலையில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி – 06.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/04/2019

செ.வெ எண் : 08 சிறப்பு தேர்தல் பார்வையாளர் முன்னிலையில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி – 06.04.2019

மேலும் பல
செ.வெ எண் : 01 தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் மண்டல அலுவலர்களுக்கான மூண்றாம் கட்ட பயிற்சி -01.04.2019

செ.வெ எண் : 01 தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் மண்டல அலுவலர்களுக்கான மூண்றாம் கட்ட பயிற்சி – 01.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/04/2019

செ.வெ எண் : 01 தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் மண்டல அலுவலர்களுக்கான மூண்றாம் கட்ட பயிற்சி – 01.04.2019

மேலும் பல
செ.வெ எண் : 2 அரசு தலைமை மருத்துவமனை செவிலியர் பயிற்சி மாணவியர்கள் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி -02.04.2019

செ.வெ எண் : 2 அரசு தலைமை மருத்துவமனை செவிலியர் பயிற்சி மாணவியர்கள் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி – 02.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/04/2019

செ.வெ எண் : 2 அரசு தலைமை மருத்துவமனை செவிலியர் பயிற்சி மாணவியர்கள் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி – 02.04.2019

மேலும் பல
செ.வெ எண் -66 தேர்தல் பொது பார்வையாளர் வேட்பாளர்களின் தலைமை முகவர்கள் உடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் -30.03.2019

செ.வெ எண் – 66 தேர்தல் பொது பார்வையாளர் வேட்பாளர்களின் தலைமை முகவர்கள் உடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் – 30.03.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/03/2019

செ.வெ எண் – 66 தேர்தல் பொது பார்வையாளர் வேட்பாளர்களின் தலைமை முகவர்கள் உடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் – 30.03.2019

மேலும் பல
ELECTION_EVM FIRST LEVEL RANDOMIZATION_NEWS_25/03/2019

செ.வெ எண் 55_மின்னணு வாக்கு பதிவு இயந்திரங்களை சட்ட மன்ற தொகுதி வாரியாக பிரித்து ஒதுக்கீடு செய்வதற்காக கணினி மூலம் குலுக்கல்_25/03/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/03/2019

செ.வெ எண் 55_மின்னணு வாக்கு பதிவு இயந்திரங்களை சட்ட மன்ற தொகுதி வாரியாக பிரித்து ஒதுக்கீடு செய்வதற்காக கணினி மூலம் குலுக்கல்_25/03/2019

மேலும் பல