மூடு

71வது குடியரசு தினவிழா கொண்டாட்டம்

71வது குடியரசு தினவிழா கொண்டாட்டம்

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்  - குடியரசு தின விழா 2020
படத்தைப்பார்க்க மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் - குடியரசு தின விழா 2020