மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டத்தின் கீழ் (2020-21) இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழ் வைகை உப வடிநில கோட்டத்தில் வரும் பண்ணைக் குட்டைகளில் இருப்பு செய்யும் கிப்ட் திலேபியா மீன் குஞ்சுகளுக்கான தீவனம் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டத்தின் கீழ் (2020-21) இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழ் வைகை உப வடிநில கோட்டத்தில் வரும் பண்ணைக் குட்டைகளில் இருப்பு செய்யும் கிப்ட் திலேபியா மீன் குஞ்சுகளுக்கான தீவனம் கொள்முதல்

15/12/2020 23/12/2020 பார்க்க (709 KB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டத்தின் கீழ் (2020-21) இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழ் வைகை உப வடிநில கோட்டத்தில் வரும் பண்ணைக் குட்டைகளில் இருப்பு செய்யும் கிப்ட் திலேபியா மீன் குஞ்சுகளுக்கான தீவனம் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டத்தின் கீழ் (2020-21) இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழ் வைகை உப வடிநில கோட்டத்தில் வரும் பண்ணைக் குட்டைகளில் இருப்பு செய்யும் கிப்ட் திலேபியா மீன் குஞ்சுகளுக்கான தீவனம் கொள்முதல்

01/12/2020 15/12/2020 பார்க்க (709 KB)
தமிழ்நாடு உப்பு நிறுவனம் – ஒப்பந்த புள்ளி எண் 02/PD/2020 03/11/2020 10/11/2020 பார்க்க (171 KB)
பண்ணைக்குட்டை மற்றும் கண்மாய்களில் திட்டத்தினை செயல்படுத்திட கண்மாய்களில் இருப்பு செய்யப்படும் மீன்குஞ்சுகள் பெற கேட்பு விலைப்புள்ளி 25/09/2020 09/10/2020 பார்க்க (709 KB)
தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகம் லிட்.,- காலி அட்டைப் பெட்டிகள் பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஒப்பந்தபுள்ளிகள் கோரப்படுகிறது 07/09/2020 25/09/2020 பார்க்க (314 KB)
தமிழ்நாடு உப்பு நிறுவனம் – ஒப்பந்த புள்ளி எண் – 4/MVSC/CIVIL/2019-20

தமிழ்நாடு உப்பு நிறுவனத்திற்கு உட்பட்ட 2200 ஏக்கர் ஏரியாவில் 24 உப்பு உற்பத்தி பாத்திகள் மறு சீரமைப்பு பணி.

13/03/2020 24/03/2020 பார்க்க (1 MB)
குப்பைத்தொட்டிகள் மற்றும் நீர் இறைக்கும் இயந்திரம் கொள்முதல் செய்திட கேட்பு விலைப்புள்ளி கோருதல்

குப்பைத்தொட்டிகள் மற்றும் நீர் இறைக்கும் இயந்திரம் கொள்முதல் செய்திட கேட்பு விலைப்புள்ளி கோருதல்

25/02/2020 11/03/2020 பார்க்க (227 KB)
தமிழ்நாடு உப்பு நிறுவனம் லிமிடெட் -ஒப்பந்தப்புள்ளி எண் – 15/IGS/2020 21/01/2020 19/02/2020 பார்க்க (622 KB)
தமிழ்நாடு உப்பு நிறுவனம் லிமிடெட் -ஒப்பந்தப்புள்ளி எண் -14/FS/2020 21/01/2020 19/02/2020 பார்க்க (837 KB)
தமிழ்நாடு உப்பு நிறுவனம் லிமிடெட் -ஒப்பந்தப்புள்ளி எண் -13/FS/2020 21/01/2020 18/02/2020 பார்க்க (839 KB)