ஆவணங்கள்

வகை வாரியாக ஆவணங்களை தேடுக

தேடுக

தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2017 31/12/2017 பதிவிறக்கங்கள்(687 KB)
புவியியல் மற்றும் சுரங்க துறை மாவட்ட விவர அறிக்கை 06/03/2019 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)