மூடு

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

வடிகட்டு

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தில் 2022-2023 ஆம் நிதி ஆண்டில் நிர்வாக ஒப்புதல் பெற்ற பணிகளின் விவரப்பட்டியல் 11/05/2023 பார்க்க (227 KB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2018-19 31/03/2019 பார்க்க (5 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – மணல் 16/10/2019 பார்க்க (597 KB)
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் திட்டக்குழு (01/08/2019 முதல் 31/07/2020) 04/09/2019 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – செங்கல் களிமண் 13/06/2019 பார்க்க (657 KB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – மண் மற்றும் களி மண் 13/06/2019 பார்க்க (818 KB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – சாதாரண கற்கள் மற்றும் சரளை 13/06/2019 பார்க்க (764 KB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2017 31/12/2017 பார்க்க (687 KB)