மூடு

கிராம உதவியாளர் தேர்வு முடிவுகள்

வருவாய் வட்ட வாரியான கிராம உதவியாளர் தேர்வு முடிவுகள்
வ.எண் வருவாய் வட்டம்
1 இராமநாதபுரம்(PDF)
2 இராமேஸ்வரம்(PDF)
3 திருவாடனை(PDF)
4 கீழக்கரை(PDF)
5 இராஜசிங்கமங்கலம்(PDF)
6 கடலாடி(PDF)
7 கமுதி(PDF)
8 முதுகுளத்தூர்(PDF)
9 பரமக்குடி(PDF)