மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:31_முன்னாள் படை வீரர்_ சான்றோர் சான்றிதழ்_செய்தி வெளியீடு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/05/2024

செ.வெ எண்:31_முன்னாள் படை வீரர்_ சான்றோர் சான்றிதழ்_செய்தி வெளியீடு

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:30_“குடியிருப்பு அல்லாத தமிழர்கள் நலன் வாரியம்” செய்திக்குறிப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/05/2024

செ.வெ எண்:30_“குடியிருப்பு அல்லாத தமிழர்கள் நலன் வாரியம்” செய்திக்குறிப்பு

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:26 சுயமாக கர்ப்பபதிவு எண் (RCH ID) பெறுவது பற்றிய செய்திகுறிப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/05/2024

செ.வெ எண்:26 சுயமாக கர்ப்பபதிவு எண் (RCH ID) பெறுவது பற்றிய செய்திகுறிப்பு

மேலும் பல
PR No:24_Paramakudi Block_ PWD Building Inspection

செ.வெ எண்:24 பொதுப்பணித்துறை மூலம் கட்டப்பட்டு வரும் அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/05/2024

பொதுப்பணித்துறை மூலம் கட்டப்பட்டு வரும் அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்

மேலும் பல
PR No:17_Election Counting Meeting _ Press Release

செ.வெ எண்:17 இராமநாதபுரம் பாராளுமன்ற தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகள் குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/05/2024

செ.வெ எண்:17 இராமநாதபுரம் பாராளுமன்ற தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகள் குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம்  

மேலும் பல
PR No15_SCHOOL VEHICLES INSPECTION_NEWS

செ.வெ எண்:15 பள்ளி வாகனங்களுக்கான கூட்டாய்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/05/2024

செ.வெ எண்:15 பள்ளி வாகனங்களுக்கான கூட்டாய்வு நிகழ்ச்சி

மேலும் பல
PR No:16_Naan Mudhalvan Kalloori Kanavu 2024 Press Release

செ.வெ எண்:16 நான் முதல்வன் – கல்லூரிக் கனவு 2024 உயர்கல்வி வழிகாட்டும் நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/05/2024

செ.வெ எண்:16 நான் முதல்வன் – கல்லூரிக் கனவு 2024 உயர்கல்வி வழிகாட்டும் நிகழ்ச்சி

மேலும் பல
PR_No18_Kamuthi Block _Collector Inspection _ Press Release

செ.வெ எண்:18 கமுதி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளர்ச்சித் திட்டப்பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/05/2024

செ.வெ எண்:18 கமுதி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளர்ச்சித் திட்டப்பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:35_இராமநாதபுரம் பாராளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றதையொட்டி, அதற்குரிய மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அண்ணா பொறியியல் கல்லூரியில் பாதுகாப்பாக வைத்து சீல் வைக்கும் பணி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/04/2024

இராமநாதபுரம் பாராளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றதையொட்டி, அதற்குரிய மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அண்ணா பொறியியல் கல்லூரியில் பாதுகாப்பாக வைத்து சீல் வைக்கும் பணி    

மேலும் பல