மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
60_The Union Minister held a consultation with the District Collector regarding the development projects of the Central Government_24/12/2022

செ.வெ எண்:60_மத்திய அரசின் வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியருடன் மத்திய அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தினார்_24/12/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/12/2022

செ.வெ எண்:60_மத்திய அரசின் வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியருடன் மத்திய அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தினார்_24/12/2022

மேலும் பல
The District Collector inspected the Medical College and Government Hospital_24/12/2022

செ.வெ எண்:59_மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் அரசு மருத்துவமனையில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார்_24/12/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/12/2022

செ.வெ எண்:59_மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் அரசு மருத்துவமனையில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார்_24/12/2022

மேலும் பல
57_ Collector Hostel Inspection_26/12/2022

செ.வெ எண்:57_மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் விடுதியில் ஆய்வு_24/12/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/12/2022

செ.வெ எண்:57_மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் விடுதியில் ஆய்வு_24/12/2022

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:54_சமையல் எரிவாயவு குறைதீர்க்கும் கூட்டம்_22/12/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/12/2022

செ.வெ எண்:54_சமையல் எரிவாயவு குறைதீர்க்கும் கூட்டம்_22/12/2022

மேலும் பல
53_National Agriculture and Rural Development Bank NABARD Bank Resource Based Credit Project report release program was held_22/12/2022

செ.வெ எண்:53_தேசிய வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கியான நபார்டு வங்கியின் வளம் சார்ந்த கடன் திட்ட அறிக்கை வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது_22/12/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/12/2022

செ.வெ எண்:53_தேசிய வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கியான நபார்டு வங்கியின் வளம் சார்ந்த கடன் திட்ட அறிக்கை வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது_22/12/2022

மேலும் பல
:51_MANAM HONORABLE CM FUNCTION VC_22/12/2022

செ.வெ எண்:51_தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மனம் திட்டத்தை மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் மூலம் செயல்படும் வகையில் காணொளிக் காட்சியில் திறந்து வைத்தார்கள்_22/12/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/12/2022

செ.வெ எண்:51_தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மனம் திட்டத்தை மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் மூலம் செயல்படும் வகையில் காணொளிக் காட்சியில் திறந்து வைத்தார்கள்_22/12/2022

மேலும் பல
40_BIENNIAL INSPECTION MEETING_16/12/2022

செ.வெ எண்:40_ஈராண்டு தணிக்கை ஆய்வு கூட்டம்_16/12/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/12/2022

செ.வெ எண்:40_ஈராண்டு தணிக்கை ஆய்வு கூட்டம்_16/12/2022

மேலும் பல
38_Monitoring Officer Review Meeting_16/12/2022

செ.வெ எண்:38_கண்காணிப்பு அதிகாரி மறுஆய்வு கூட்டம்_16/12/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/12/2022

செ.வெ எண்:38_கண்காணிப்பு அதிகாரி மறுஆய்வு கூட்டம்_16/12/2022

மேலும் பல
30_ The District Collector Devipattinam Inspection _13/12/2022

செ.வெ எண்:30_தேவிபட்டினம் ஊராட்சியில் ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார்_13/12/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/12/2022

செ.வெ எண்:30_தேவிபட்டினம் ஊராட்சியில் ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார்_13/12/2022

மேலும் பல
29_The district collector inspected the Fair Price Shop in Devipatnam Panchayat_13/12/2022

செ.வெ எண்:29_தேவிபட்டினம் ஊராட்சியில் உள்ள நியாய விலைக் கடையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்_13/12/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/12/2022

செ.வெ எண்:29_தேவிபட்டினம் ஊராட்சியில் உள்ள நியாய விலைக் கடையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்_13/12/2022

மேலும் பல