மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
THALIKKU TANGAM_DISTRIBUTION_12/11/2019

செ.வெ எண்:24 பரமக்குடி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பயனாளிகளுக்கு திருமண நிதியுதவி மற்றும் தாலிக்கு தங்கம் மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார்_12/11/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/11/2019

செ.வெ எண்:24 பரமக்குடி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பயனாளிகளுக்கு திருமண நிதியுதவி மற்றும் தாலிக்கு தங்கம் மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார்_12/11/2019

மேலும் பல
DIGITAL LITERARY SERVICES_CERTIFICATE DISTRIBUTION_09/11/2019

செ.வெ எண்:22 கணினி மற்றும் இணையதள பயன்பாடு குறித்து பயிற்சி பெற்ற மகளிர் சுயஉதவிக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு சான்றிதழ்_09/11/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/11/2019

செ.வெ எண்:22 கணினி மற்றும் இணையதள பயன்பாடு குறித்து பயிற்சி பெற்ற மகளிர் சுயஉதவிக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு சான்றிதழ்_09/11/2019

மேலும் பல
RED CROSS SOCIETY_STATE LEVEL FIRST_07/11/2019

செ.வெ எண்:16 இராமநாதபுரம் மாவட்ட ரெட் கிராஸ் சொசைட்டிக்கு மாநில அளவில் முதலிட விருது_07/11/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/11/2019

செ.வெ எண்:16 இராமநாதபுரம் மாவட்ட ரெட் கிராஸ் சொசைட்டிக்கு மாநில அளவில் முதலிட விருது_07/11/2019

மேலும் பல
SOCIAL WELFARE_SENIOR CITIZEN DAY_06/11/2019

செ.வெ எண்:13 உலக முதியோர் தின விழா_06/11/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/11/2019

செ.வெ எண்:13 உலக முதியோர் தின விழா_06/11/2019

மேலும் பல
PR NO:07_BOREWELL_REVIEW MEETING_05/11/2019

செ.வெ எண்:07 ஆழ்துளை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள உரிமையாளர்கள் உடனான விழிப்புணர்வு குழு கூட்டம்_05/11/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/11/2019

செ.வெ எண்:07 ஆழ்துளை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள உரிமையாளர்கள் உடனான விழிப்புணர்வு குழு கூட்டம்_05/11/2019

மேலும் பல
SEVENTH ECONOMIC CENSUS_04/11/2019

செ.வெ எண்:06_7-வது பொருளாதாரக் கணக்கெடுப்பு பணி_04/11/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/11/2019

செ.வெ எண்:06_7-வது பொருளாதாரக் கணக்கெடுப்பு பணி_04/11/2019

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:05 மாண்புமிகு பாரத பிரதமரின் “அனைவருக்கும் வீடு” திட்டத்தின் கீழ் தகுதியான பயனாளிகளை தேர்வு செய்ய சிறப்பு முகாம்_04/11/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/11/2019

செ.வெ எண்:05 மாண்புமிகு பாரத பிரதமரின் “அனைவருக்கும் வீடு” திட்டத்தின் கீழ் தகுதியான பயனாளிகளை தேர்வு செய்ய சிறப்பு முகாம்_04/11/2019

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:12 முன்னாள் படைவீரர்கள் நலத்துறையின் மூலம் முன்னாள் படைவீரர்கள்/விதவையர்கள் குறித்த விவரங்களை மின்னாளுமை திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்வதற்கான சிறப்பு முகாம்_06/11/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/11/2019

செ.வெ எண்:12 முன்னாள் படைவீரர்கள் நலத்துறையின் மூலம் முன்னாள் படைவீரர்கள்/விதவையர்கள் குறித்த விவரங்களை மின்னாளுமை திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்வதற்கான சிறப்பு முகாம்_06/11/2019

மேலும் பல
COLLECTOR INSPECTION_RAIN WATER STORAGE IN WATER BODIES_02/11/2019

செ.வெ எண்:03_ஊரணிகளில் மழைநீரை சேமித்திட மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு_02/11/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/11/2019

செ.வெ எண்:03_ஊரணிகளில் மழைநீரை சேமித்திட மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு_02/11/2019

மேலும் பல
NORTH EASTMONSOON_NON FUNCTIONAL BOREWELL_REVIEW MEETING_01/11/2019

செ.வெ எண்:02 செயல்படாத நிலையில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளை மூடுவதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிக்கை சமர்பிக்க வேண்டும்_மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு_01/11/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/11/2019

செ.வெ எண்:02 செயல்படாத நிலையில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளை மூடுவதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிக்கை சமர்பிக்க வேண்டும்_மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு_01/11/2019

மேலும் பல