ஊடக வெளியீடுகள்

படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:17 பெய்தா புயல் முன்னெச்சரிக்கை – 13/12/2018

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/12/2018

செ.வெ எண்:17 பெய்தா புயல் முன்னெச்சரிக்கை – 13/12/2018

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:16 வேலைவாய்ப்பு_12/12/2018

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/12/2018

செ.வெ எண்:16 வேலைவாய்ப்பு_12/12/2018

மேலும் பல
செ.வெ: 08 – உலக மண்வள தினம்-07-12-2018

செ.வெ: 08 – உலக மண்வள தினம் – 05-12-2018

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/12/2018

செ.வெ: 08 – உலக மண்வள தினம் – 05-12-2018

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ: 12 – ஜெருசலேம் புனித பயணம் – 07-12-2018

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/12/2018

செ.வெ: 12 – ஜெருசலேம் புனித பயணம் – 07-12-2018

மேலும் பல
HON IT MINISTER_CEMONC CENTRE-KEEL STONE LAYING-FUNCTION_02/12/2018

செ.வெ எண்:03 இராமநாதபுரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் புதிய மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் நலப்பிரிவு கட்டடத்திற்கு மாண்புமிகு தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டினார்_02/12/2018

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/12/2018

செ.வெ எண்:03 இராமநாதபுரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் புதிய மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் நலப்பிரிவு கட்டடத்திற்கு மாண்புமிகு தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டினார்_02/12/2018

மேலும் பல
Collector_World_AIDS DAY

செ.வெ எண்:02 உலக எய்ட்ஸ் தினத்தை முன்னிட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் விழிப்புணர்வு தகவல்_01/12/2018

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/12/2018

செ.வெ எண்:02 உலக எய்ட்ஸ் தினத்தை முன்னிட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் விழிப்புணர்வு தகவல்_01/12/2018

மேலும் பல
Hon'ble IT Minister_Free Bicycle

செ.வெ.எண் :01 தமிழ்நாடு அரசின் விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கும் பணிகளை மாண்புமிகு தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்_01/12/2018

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/12/2018

செ.வெ.எண் :01 தமிழ்நாடு அரசின் விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கும் பணிகளை மாண்புமிகு தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்

மேலும் பல
செ.வெ: 09 மீன்பிடி விசை படகு மீனவர்கள் சங்கம் கஜா நிவாரண நிதி வழங்கினர்

செ.வெ: 09 மீன் பிடி விசை படகு மீனவர்கள் சங்கம் கஜா நிவாரண நிதி வழங்கினர்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/12/2018

செ.வெ: 09 மீன் பிடி விசை படகு மீனவர்கள் சங்கம் கஜா நிவாரண நிதி வழங்கினர்

மேலும் பல
செவெ 13– கொடி நாள் - 07/12/2018

செவெ 13 – கொடி நாள் – 07/12/2018

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/12/2018

செவெ 13 – கொடி நாள் – 07/12/2018

மேலும் பல
Human Rights Pledge

செவெ 14 – மனித உரிமைகள் தின உறுதிமொழி – 10/12/2018

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/12/2018

மனித உரிமைகள் தின உறுதிமொழி – செவெ – 14

மேலும் பல