மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
28_RAMESWARAM TOURISM DEVELOPMENT PRINCIPAL SECRETARY VISIT_26/07/2021

செ.வெ எண்:28_இராமேஸ்வரத்தில் ” பிரசாத் திட்டம்” மூலம் பல்வேறு சுற்றுலா மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன_26/07/2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/07/2021

செ.வெ எண்:28_இராமேஸ்வரத்தில் ” பிரசாத் திட்டம்” மூலம் பல்வேறு சுற்றுலா மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன_26/07/2021

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:27_இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பத்ம ஸ்ரீ விருதுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன மாவட் ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்_26/07/2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/07/2021

செ.வெ எண்:27_இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பத்ம ஸ்ரீ விருதுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன மாவட் ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்_26/07/2021

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:26_இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெண்களுக்கு இலவச பயணத் திட்டத்தின் கீழ் 11.5 இலட்சம் மகளிர் பயனடைந்துள்ளனர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்_25/07/2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/07/2021

செ.வெ எண்:26_இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெண்களுக்கு இலவச பயணத் திட்டத்தின் கீழ் 11.5 இலட்சம் மகளிர் பயனடைந்துள்ளனர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்_25/07/2021

மேலும் பல
25_RAMESWARAM TOURISM DEVELOPMENT_24/07/2021

செ.வெ எண்:25_இராமேஸ்வரம் மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் சுற்றுலா மேம்பாட்டு பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் நேரில் ஆய்வு_24/07/2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/07/2021

செ.வெ எண்:25_இராமேஸ்வரம் மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் சுற்றுலா மேம்பாட்டு பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் நேரில் ஆய்வு_24/07/2021

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:24_இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மாவட்ட கலை மன்றம் சார்பாக 5 சிறந்த கலைஞர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளன மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்_23/07/2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/07/2021

செ.வெ எண்:24_இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மாவட்ட கலை மன்றம் சார்பாக 5 சிறந்த கலைஞர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளன மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்_23/07/2021

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:23_இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஜீவன் ரக்ஷா பதக்க விருதிற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்_23/07/2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/07/2021

செ.வெ எண்:23_இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஜீவன் ரக்ஷா பதக்க விருதிற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்_23/07/2021

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:22_இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கொரோனா நோய் தொற்றினால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளின் கல்விக்கு உதவி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்_23/07/2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/07/2021

செ.வெ எண்:22_இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கொரோனா நோய் தொற்றினால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளின் கல்விக்கு உதவி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்_23/07/2021

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:21_இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வேளாண் பணிகளுக்கு பயன்படுத்த வேளாண் பொறியியல் துறை சார்பாக குறைந்த வாடகையில் நவீன இயந்திரங்கள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்_23/07/21

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/07/2021

செ.வெ எண்:21_இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வேளாண் பணிகளுக்கு பயன்படுத்த வேளாண் பொறியியல் துறை சார்பாக குறைந்த வாடகையில் நவீன இயந்திரங்கள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்_23/07/21

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:20_இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தமிழ்நாடு பிற்படுதப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கழகம் மூலம் வழங்கப்படும் கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்_22/07/21

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/07/2021

செ.வெ எண்:20_இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தமிழ்நாடு பிற்படுதப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கழகம் மூலம் வழங்கப்படும் கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்_22/07/21

மேலும் பல
COLLECTOR INSPECTION_NAINAR KOIL BLOCK_20/07/2021

செ.வெ எண்:19 நயினார் கோவில் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் நேரில் ஆய்வு_20/07/2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/07/2021

நயினார் கோவில் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் நேரில் ஆய்வு_20/07/2021

மேலும் பல