மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண் :27_நாடாளுமன்ற தேர்தல் _ அரசு ஊழியர்களுக்கான தபால் வாக்குப் பதிவு _ செய்திக்குறிப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/04/2024

செ.வெ எண் :27_நாடாளுமன்ற தேர்தல் _ அரசு ஊழியர்களுக்கான தபால் வாக்குப் பதிவு _ செய்திக்குறிப்பு

மேலும் பல
PR_No:22_Parliamentary Election Department _ Press Release 09/04/2024

PR_No:22_பாராளுமன்றத் தேர்தல் துறை _ செய்திக்குறிப்பு_09/04/2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/04/2024

PR_No:22_பாராளுமன்றத் தேர்தல் துறை _ செய்திக்குறிப்பு_09/04/2024

மேலும் பல
PR No:18_ELECTION GENERAL OBSERVER INSPECTION_07/04/2024

செ.வெ எண்:18 தேர்தல் பொது பார்வையாளர் ஆய்வு_07/04/2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/04/2024

செ.வெ எண்:18 தேர்தல் பொது பார்வையாளர் ஆய்வு_07/04/2024

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண் :15 தேர்தல் துறையின் சார்பாக பத்திரிகை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/04/2024

செ.வெ எண் :15 தேர்தல் துறையின் சார்பாக பத்திரிகை செய்தி

மேலும் பல
PR No:14 Booth Slip and Polling Centre Inspection by Collector

செ.வெ எண்:14 வாக்காளர் விவரச் சீட்டு வழங்கும் பணி மற்றும் வாக்குச்சாவடி மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/04/2024

செ.வெ எண்:14 வாக்காளர் விவரச் சீட்டு வழங்கும் பணி மற்றும் வாக்குச்சாவடி மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு

மேலும் பல
PR NO:56_Polling Centre Inspection by Collector

செ.வெ எண்:56 வாக்குப்பதிவு மையங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/03/2024

செ.வெ எண்:56 வாக்குப்பதிவு மையங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்

மேலும் பல
PR No:54_Election Awareness Press Release_21/03/2024

செ.வெ எண்:54 மகளிர் திட்ட துறையின் மூலம் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பேரணி_21/03/2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/03/2024

செ.வெ எண்:54 மகளிர் திட்ட துறையின் மூலம் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பேரணி_21/03/2024

மேலும் பல
PR NO:04 Parliament Election _ Bankers Meeting

செ.வெ எண் :44 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக வங்கி அலுவலர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/03/2024

செ.வெ எண் :44 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக வங்கி அலுவலர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம்

மேலும் பல
PR No:46_Parliament Election Awareness Press Release

செ.வெ எண்:46_நாடாளுமன்ற தேர்தல் விழிப்புணர்வு செய்திக்குறிப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/03/2024

செ.வெ எண்:46_நாடாளுமன்ற தேர்தல் விழிப்புணர்வு செய்திக்குறிப்பு

மேலும் பல