ஊடக வெளியீடுகள்

COLLECTOR-INDEPENDENCE DAY-GRAMA SABHA-NEWS_15/08/2019

செ.வெ எண்:24 சுதந்திர தின விழா_கிராம சபை கூட்டம்_15/08/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/08/2019

செ.வெ எண்:24 சுதந்திர தின விழா_கிராம சபை கூட்டம்_15/08/2019

மேலும் பல
Independence day News_15/08/2019

செ.வெ எண்:23_73-வது சுதந்திர தின விழா_15/08/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/08/2019

செ.வெ எண்:23_73-வது சுதந்திர தின விழா_15/08/2019

மேலும் பல
COOKING COMPETITION

செ.வெ எண்:19 மாவட்ட அளவிலான சமையல் போட்டி_13/08/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/08/2019

செ.வெ எண்:19 மாவட்ட அளவிலான சமையல் போட்டி_13/08/2019

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:17 டி.என்.ஸ்மார்ட் எனும் கைபேசி செயலி அறிமுகம்_11/08/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/08/2019

செ.வெ எண்:17 டி.என்.ஸ்மார்ட் எனும் கைபேசி செயலி அறிமுகம்_11/08/2019

மேலும் பல
COLLECTOR_VETRI_AWARENESS PROGRAMME

செ.வெ எண்:15 மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு வழிகாட்டுதல் நிகழ்ச்சி_10/08/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/08/2019

செ.வெ எண்:15 மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு வழிகாட்டுதல் நிகழ்ச்சி_10/08/2019

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:10 சமூக நீதிக்கான தந்தை பெரியார் விருது_09/08/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/08/2019

செ.வெ எண்:10 சமூக நீதிக்கான தந்தை பெரியார் விருது_09/08/2019

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:10 ஜெருசலேம் புனித பயணத்திற்கு நிதி உதவி வழங்கும் திட்டம்_07/08/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/08/2019

செ.வெ எண்:10 ஜெருசலேம் புனித பயணத்திற்கு நிதி உதவி வழங்கும் திட்டம்_07/08/2019

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:06 மாணவர்களுக்கான மருத்துவ முகாம்_05/08/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/08/2019

செ.வெ எண்:06 மாணவர்களுக்கான மருத்துவ முகாம்_05/08/2019

மேலும் பல
PR NO:05_COLLECTOR_DISASTER MANAGEMENT_REGARSAL_04/08/2019

செ.வெ எண்:05 புயல் மற்றும் வெள்ளம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்த ஒத்திகை_04/08/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/08/2019

செ.வெ எண்:05 புயல் மற்றும் வெள்ளம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்த ஒத்திகை_04/08/2019

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:10 நீடித்த நிலையான மானாவாரி வேளாண்மை இயக்கம்_01/08/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/08/2019

செ.வெ எண்:10 நீடித்த நிலையான மானாவாரி வேளாண்மை இயக்கம்_01/08/2019

மேலும் பல