மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
CORONA_FIRE SERVICE_RAMESWARAM_28/03/2020

செ.வெ எண்:34 இராமேஸ்வரம் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கொரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் நேரில் ஆய்வு_28/03/2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/03/2020

செ.வெ எண்:34 இராமேஸ்வரம் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கொரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் நேரில் ஆய்வு_28/03/2020

மேலும் பல
CORONA_FIRE SERVICE_27/03/2020

செ.வெ எண்:33 தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு_27/03/2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/03/2020

செ.வெ எண்:33 தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு_27/03/2020

மேலும் பல
CORONA_COLLECTOR INSPECTION_25/03/2020

செ.வெ எண்:32 கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் ஆய்வு_25/03/2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/03/2020

செ.வெ எண்:32 கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் ஆய்வு_25/03/2020

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

144 தடை உத்தரவு மற்றும் ஊரடங்கு உத்தரவு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/03/2020

144 தடை உத்தரவு மற்றும் ஊரடங்கு உத்தரவு

மேலும் பல
CORONA VIRUS FEVER_AWARENESS MEETING_20/03/2020

செ.வெ எண்:29 கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக அனைத்துத் துறை அலுவலர்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம்_20/03/2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/03/2020

செ.வெ எண்:29 கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக அனைத்துத் துறை அலுவலர்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம்_20/03/2020

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:28 கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அனைத்து குறைத்தீர்க்கும் கூட்டங்களும் 31.03.2020 வரை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது_20/03/2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/03/2020

செ.வெ எண்:28 கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அனைத்து குறைத்தீர்க்கும் கூட்டங்களும் 31.03.2020 வரை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது_20/03/2020

மேலும் பல
CORONA AWARENESS INSPECTION_BUS STAND_19/03/2020

செ.வெ எண்:27_கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் ஆய்வு_19/03/2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/03/2020

செ.வெ எண்:27_கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் ஆய்வு_19/03/2020

மேலும் பல
E-GOVERNANCE_CSC CENTRES APPRECIATED_18/03/2020

செ.வெ எண்:25_இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட பொது இ-சேவை மையங்கள் மற்றும் கணினி தரவு உள்ளீட்டாளர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் பாராட்டு_18/03/2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/03/2020

செ.வெ எண்:25_இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட பொது இ-சேவை மையங்கள் மற்றும் கணினி தரவு உள்ளீட்டாளர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் பாராட்டு_18/03/2020

மேலும் பல
CORONA VIRUS AWARENESS MEETING_RELIGIONS_18/03/2020

செ.வெ எண்:26 கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக அனைத்து தரப்பு வழிபாட்டு தலங்களின் நிர்வாகிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம்_18/03/2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/03/2020

செ.வெ எண்:26 கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக அனைத்து தரப்பு வழிபாட்டு தலங்களின் நிர்வாகிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம்_18/03/2020

மேலும் பல