மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
Ariyaman Beach Festival Inauguration Ceremony_15/06/2024

செ.வெ எண்:28_அரியமான் கடற்கரை தொடக்க விழாவை மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் துவக்கி வைத்து பங்கேற்றார்_15/06/2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/06/2024

செ.வெ எண்:28_அரியமான் கடற்கரை தொடக்க விழாவை மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் துவக்கி வைத்து பங்கேற்றார்_15/06/2024

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:33_சென்னை போக்குவரத்து ஆணையர் அவர்களின் பத்திரிக்கைச் செய்தி_18/06/2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/06/2024

செ.வெ எண்:33_சென்னை போக்குவரத்து ஆணையர் அவர்களின் பத்திரிக்கைச் செய்தி_18/06/2024

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:41_விளையாட்டுத் துறைக்கான பத்ம விருதுகள்_ பத்திரிகை வெளியீடு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 31/05/2024

செ.வெ எண்:41_விளையாட்டுத் துறைக்கான பத்ம விருதுகள்_ பத்திரிகை வெளியீடு

மேலும் பல
PR No:42_Election Counting Training Was Conducted For Micro Observers

செ.வெ எண்:42_வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது பணிபுரிய உள்ள நுண்பார்வையாளர்களுக்கான பயிற்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 31/05/2024

செ.வெ எண்:42_வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது பணிபுரிய உள்ள நுண்பார்வையாளர்களுக்கான பயிற்சி

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:43_புதுமைப் பெண் திட்டம்_ பத்திரிகை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 31/05/2024

செ.வெ எண்:43_புதுமைப் பெண் திட்டம்_ பத்திரிகை செய்தி

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:40_இராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் வளர்ச்சி திட்ட பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 31/05/2024

செ.வெ எண்:40_இராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் வளர்ச்சி திட்ட பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:36 தேசிய வெளிநாட்டு உதவித்தொகை திட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/05/2024

செ.வெ எண்:36 தேசிய வெளிநாட்டு உதவித்தொகை திட்டம்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:39 தென்மேற்கு _ பருவமழை கூட்டம்_ பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 31/05/2024

செ.வெ எண்:39 தென்மேற்கு _ பருவமழை கூட்டம்_ பத்திரிக்கை செய்தி      

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:38_அனைத்து மருந்தகங்களிலும் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்த வேண்டும் _ செய்திக்குறிப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/05/2024

செ.வெ எண்:38_அனைத்து மருந்தகங்களிலும் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்த வேண்டும் _ செய்திக்குறிப்பு

மேலும் பல