மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:05 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட தேர்தல் தளவாடப் பொருட்களை வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கான வாகனங்கள் தயார் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் தகவல்_04/04/2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/04/2021

செ.வெ எண்:05 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட தேர்தல் தளவாடப் பொருட்களை வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கான வாகனங்கள் தயார் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் தகவல்_04/04/2021

மேலும் பல
_KADALADI_AMMA MINI CLINIC_18/02/2021

செ.வெ எண்:13 கடலாடி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் முதலமைச்சரின் அம்மா மினி கிளினிக் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் துவக்கி வைத்து பார்வையிட்டார்_18/02/2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/02/2021

செ.வெ எண்:13 கடலாடி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் முதலமைச்சரின் அம்மா மினி கிளினிக் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் துவக்கி வைத்து பார்வையிட்டார்_18/02/2021

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

முதுகுளத்தூரில் தனியார் துறை வேலை வாய்ப்பு முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/02/2021

முதுகுளத்தூரில் தனியார் துறை வேலை வாய்ப்பு முகாம்

மேலும் பல