மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:216_பிஎம்ஏஒய் நகர்ப்புற திட்டம்_13/06/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/06/2022

செ.வெசெ.வெ எண்:216_பிஎம்ஏஒய் நகர்ப்புற திட்டம்_13/06/2022

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:215_மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்_13/06/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/06/2022

செ.வெ எண்:215_மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்_13/06/2022

மேலும் பல
210_Collector Inspection_09/06/2022

செ.வெ எண்:210_கடலாடி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளர்ச்சித் திட்ட பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்து பார்வையிட்டார்_09/06/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/06/2022

செ.வெ எண்:210_கடலாடி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளர்ச்சித் திட்ட பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்து பார்வையிட்டார்_09/06/2022

மேலும் பல
199_World Enviromental Day Awareness Program_ 05/06/2022

செ.வெ எண்:199_உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தை முன்னிட்டு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்து கலந்து கொண்டார்_05/06/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/06/2022

செ.வெ எண்:199_உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தை முன்னிட்டு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்து கலந்து கொண்டார்_05/06/2022

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:182_இந்திய விமானப்படைப் பிரிவில் ஏர்மேன் பணிக்கு நேரடி ஆள்சேர்ப்பு_25/05/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/05/2022

செ.வெ எண்:182_இந்திய விமானப்படைப் பிரிவில் ஏர்மேன் பணிக்கு நேரடி ஆள்சேர்ப்பு_25/05/2022

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:181_மீனவர்களின் குறைகேட்பு கூட்டம் செய்தி குறிப்பு_25/05/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/05/2022

செ.வெ எண்:181_மீனவர்களின் குறைகேட்பு கூட்டம் செய்தி குறிப்பு_25/05/2022

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:179_ஆர்.எஸ்.மங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளர்ச்சித் திட்ட பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்து பார்வையிட்டார்_24/05/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/05/2022

செ.வெ எண்:179_ஆர்.எஸ்.மங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளர்ச்சித் திட்ட பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்து பார்வையிட்டார்_24/05/2022

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:177_மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்_23/05/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/05/2022

செ.வெ எண்:177_மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்_23/05/2022

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:176_வேளாண்மை வளர்ச்சித் திட்டத்திணை காணொலி காட்சி வாயிலாக முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்_23/05/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/05/2022

செ.வெ எண்:176_வேளாண்மை வளர்ச்சித் திட்டத்திணை காணொலி காட்சி வாயிலாக முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்_23/05/2022

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:175_விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்_20/05/2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/05/2022

செ.வெ எண்:175_விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்_20/05/2022

மேலும் பல