மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
CORONA RELIEF_DIFFERENTLY ABLED WELFARE_29/06/2020

செ.வெ எண்:29 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கொரோனா நிவாரணத் தொகை_29/06/2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/06/2020

செ.வெ எண்:29 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கொரோனா நிவாரணத் தொகை_29/06/2020

மேலும் பல
COVID-19 CARE CENTRE_INSPECTION_27/06/2020

செ.வெ எண்:28 கொரோனா வைரஸ் தொற்று சிகிக்சைக்காக 2500 படுக்கை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தகவல்_27/06/2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/06/2020

செ.வெ எண்:28 கொரோனா வைரஸ் தொற்று சிகிக்சைக்காக 2500 படுக்கை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தகவல்_27/06/2020

மேலும் பல
TNRTP_BENEFICIAL ASSISTANCE FOR SHG_26/06/2020

செ.வெ எண்:27 கொரோனா சிறப்பு நிதி உதவி தொகுப்பின் கீழ் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு கடனுதவிகள் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வழங்கினார்_26/06/2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/06/2020

செ.வெ எண்:27 கொரோனா சிறப்பு நிதி உதவி தொகுப்பின் கீழ் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு கடனுதவிகள் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வழங்கினார்_26/06/2020

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:26 மாற்றுத்திறனாளிகள் நிவாரணத் தொகை பெறுவதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தகவல்_25/06/2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/06/2020

செ.வெ எண்:26 மாற்றுத்திறனாளிகள் நிவாரணத் தொகை பெறுவதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தகவல்_25/06/2020

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:25 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சேவை புரிந்தவர்களுக்காக வழங்கப்படும் விருதுகளுக்கு தகுதியுடையவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தகவல்_25/06/2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/06/2020

செ.வெ எண்:25 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சேவை புரிந்தவர்களுக்காக வழங்கப்படும் விருதுகளுக்கு தகுதியுடையவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தகவல்_25/06/2020

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:24 தமிழ்நாடு தனியார் துறை வேலை இணையத்தில் தகுதியுடையவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்_22/06/2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/06/2020

செ.வெ எண்:24 தமிழ்நாடு தனியார் துறை வேலை இணையத்தில் தகுதியுடையவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்_22/06/2020

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:23 நீட்ஸ் திட்ட பயனாளிகளுக்கான தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு பயிற்சியிலிருந்து சிறப்பு விலக்களிக்கப்படுகின்றது_19/06/2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/06/2020

செ.வெ எண்:23 நீட்ஸ் திட்ட பயனாளிகளுக்கான தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு பயிற்சியிலிருந்து சிறப்பு விலக்களிக்கப்படுகின்றது_19/06/2020

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ எண்:22 தாயகம் திரும்பிய தமிழர்களுக்கு திறன் பயிற்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தகவல்_19/06/2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/06/2020

செ.வெ எண்:22 தாயகம் திரும்பிய தமிழர்களுக்கு திறன் பயிற்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தகவல்_19/06/2020

மேலும் பல
LABOUR DEPARTMENT_BENEFICIARIES_19/06/2020

செ.வெ எண்:21 பதிவுபெற்ற கட்டுமானத் தொழிலாளருக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வழங்கினார்_19/06/2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/06/2020

செ.வெ எண்:21 பதிவுபெற்ற கட்டுமானத் தொழிலாளருக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வழங்கினார்_19/06/2020

மேலும் பல
COLLECTOR_PAYS HOMAGE_MARTYR ARMY SOLDIER_18/06/2020

செ.வெ எண்:20 வீரமரணம் அடைந்த இராணுவ வீரர் உடலுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தி,குடும்பத்தாருக்கு ரூ.20 இலட்சத்திற்கான காசோலையினை வழங்கி ஆறுதல் கூறினார்_18/06/2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/06/2020

செ.வெ எண்:20 வீரமரணம் அடைந்த இராணுவ வீரர் உடலுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தி,குடும்பத்தாருக்கு ரூ.20 இலட்சத்திற்கான காசோலையினை வழங்கி ஆறுதல் கூறினார்_18/06/2020

மேலும் பல