மூடு

பொது விநியோகத் திட்ட சேவைகள்

 • மின்னணு அட்டை சேவைகள்

  • மின்னணு அட்டை விண்ணப்பிக்க
  • மின்னணு அட்டை விண்ணப்பத்தின் நிலை
 • மின்னணு அட்டை திருத்தம் செய்ய

  • மின்னணு அட்டை விவர மாற்றம்
  • மின்னணு அட்டை விவர மாற்ற நிலை
 • மின்னணு அட்டை தொடர்பான சேவைகள்

  • உறுப்பினரை சேர்க்க
  • முகவரி மாற்றம் செய்ய
  • குடும்பத் தலைவர் மாற்றம் செய்ய
  • குடும்ப உறுப்பினர் நீக்க
  • அட்டை ஒப்படைக்க / இரத்து செய்ய
  • அட்டை தொடர்பான சேவை நிலை அறிய

பார்க்க: https://tnpds.gov.in/

மாவட்ட வழங்கல் அலுவலகம்

மாவட்ட ஆட்சியரகம், இராமநாதபுரம்
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம் | நகரம் : இராமநாதபுரம் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 623503
தொலைபேசி : 04567-230056 | மின்னஞ்சல் : dso[dot]rmd[at]tn[dot]gov[dot]in