மூடு

புதியவை

படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ_09_144 தடை உத்தரவு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/09/2023

செ.வெ_09_144 தடை உத்தரவு

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

சவுதி அரேபிய அமைச்சகத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில் செவிலியர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/08/2023

சவுதி அரேபிய அமைச்சகத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில் செவிலியர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மன்னார் வளைகுடா மற்றும் பால்க் விரிகுடாவில் கடல் குப்பைகள் மற்றும் நுண் பிளாஸ்டிக்குகள் குவிப்பு மதிப்பீடு – 2023-24

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/07/2023

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சதுப்புநிலப் பகுதிகளில் உள்ள கடல் குப்பைகள் மற்றும் நுண் பிளாஸ்டிக்குகள் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் பால்க் விரிகுடாவில் உள்ள மெகா விலங்கினங்களில் நுண் பிளாஸ்டிக் குவிப்பு மதிப்பீடு – 2023-24

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மன்னார் வளைகுடாவில் அலுமினியம் சுற்றுலா படகு (7M) வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/07/2023

மன்னார் வளைகுடாவில் அலுமினியம் சுற்றுலா படகு (7M) வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள மன்னார் வளைகுடா பற்றிய குறும்படம் தயாரிக்க தகுதி உள்ள நிறுவனங்களிடம் இருந்து ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்படுகிறது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/07/2023

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள மன்னார் வளைகுடா பற்றிய குறும்படம் தயாரிக்க தகுதி உள்ள நிறுவனங்களிடம் இருந்து ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்படுகிறது

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

இராமநாதபுரம் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பல் மருத்துவ அலுவலர் மற்றும் பல் மருத்துவ உதவியாளர் நியமனம் செய்தல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/05/2023

இராமநாதபுரம் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பல் மருத்துவ அலுவலர் மற்றும் பல் மருத்துவ உதவியாளர் நியமனம் செய்தல்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

இராமநாதபுரம் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் மருத்துவ அலுவலர்கள், சுகாதார ஆய்வாளர் நிலை-II மற்றும் ஆதரவு ஊழியர்களை நியமனம் செய்தல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/02/2023

இராமநாதபுரம் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் மருத்துவ அலுவலர்கள், சுகாதார ஆய்வாளர் நிலை-II மற்றும் ஆதரவு ஊழியர்களை நியமனம் செய்தல்

மேலும் பல