மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
விருப்பம் தெரிவித்தல் – மன்னார் வளைகுடா உயிர்க்கோள காப்பக அறக்கட்டளை சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா மேலாண்மைக்குழு / சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு குழு நிதியிலிருந்து டாடா மோட்டார்ஸின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட டீலரிடமிருந்து TATA PUNCH PURE பெட்ரோல் எரிபொருள் வாகனம் வாங்குதல் – தொடர்பாக

விருப்பம் தெரிவித்தல் – மன்னார் வளைகுடா உயிர்க்கோள காப்பக அறக்கட்டளை சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா மேலாண்மைக்குழு / சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு குழு நிதியிலிருந்து டாடா மோட்டார்ஸின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட டீலரிடமிருந்து TATA PUNCH PURE பெட்ரோல் எரிபொருள் வாகனம் வாங்குதல் – தொடர்பாக

16/09/2023 27/09/2023 பார்க்க (567 KB)
இராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கான தமிழ்நாடு நீர்பாசன வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் ( TNIAMP ) பகுதி IV 2023-2024 நிதியாண்டில் கீழ் வைகை துணை படுகை நயினார்கோவில் மற்றும் இராமநாதபுரம் வட்டாரம் பகுதியில் 26 பண்ணைக்குட்டைகள் அமைத்தல்.

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கான தமிழ்நாடு நீர்பாசன வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் ( TNIAMP ) பகுதி IV 2023-2024 நிதியாண்டில் கீழ் வைகை துணை படுகை நயினார்கோவில் மற்றும் இராமநாதபுரம் வட்டாரம் பகுதியில் 26 பண்ணைக்குட்டைகள் அமைத்தல்.

22/09/2023 09/10/2023 பார்க்க (1 MB)
இராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கான தமிழ்நாடு நீர்பாசன வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் ( TNIAMP ) பகுதி IV 2023-2024 நிதியாண்டில் கீழ் வைகை துணை படுகை நயினார்கோவில் வட்டாரம் மேற்கு பகுதியில் 27 பண்ணைக்குட்டைகள் அமைத்தல்.

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கான தமிழ்நாடு நீர்பாசன வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் ( TNIAMP ) பகுதி IV 2023-2024 நிதியாண்டில் கீழ் வைகை துணை படுகை நயினார்கோவில் வட்டாரம் மேற்கு பகுதியில் 27 பண்ணைக்குட்டைகள் அமைத்தல்.

21/09/2023 05/10/2023 பார்க்க (1 MB)
இராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கான தமிழ்நாடு நீர்பாசன வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் ( TNIAMP ) பகுதி IV 2023-2024 நிதியாண்டில் கீழ் வைகை துணை படுகை நயினார்கோவில் வட்டாரம் கிழக்கு பகுதியில் 27 பண்ணைக்குட்டைகள் அமைத்தல்.

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கான தமிழ்நாடு நீர்பாசன வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் ( TNIAMP ) பகுதி IV 2023-2024 நிதியாண்டில் கீழ் வைகை துணை படுகை நயினார்கோவில் வட்டாரம் கிழக்கு பகுதியில் 27 பண்ணைக்குட்டைகள் அமைத்தல்.

20/09/2023 04/10/2023 பார்க்க (1 MB)
ஆவணகம்